De nieuwsbrief van Hospice Wassenaar is uitgebracht. In dit decembernummer wordt teruggeblikt op de festiviteiten rond 10 jaar Hospice Wassenaar, het afscheid van voorzitter Gabrie Lansbergen en komt medewerkster Khadija Tidarhi aan het woord over de huishoudelijke hygiene.

Graphic Square verzorgt de opmaak van de nieuwsbrief op vrijwillige basis.