Website Beukendael Beheer

Beukendael Beheer was toe aan een nieuwe responsive website. De huisstijl van de oude website vormde het startpunt.

Daarnaast vroeg Beukendael Beheer ons:

  • een formulier serviceverzoek in de website te bouwen;
  • sommige content alleen voor de huurders beschikbaar te maken;
  • de servicepakketten toe te voegen;
  • een tweetalige website te bouwen.

Vervolgopdracht

De website is in 2017 gebouwd en inmiddels is Graphic Square bezig met een vervolgopdracht voor de website:

  • een digitaal conditierapport.
Website Bella Schoonmaak
Borg Technisch Beheer